הורים רבים, סבורים שפוליסת הביטוח של מוסדות החינוך, מכסה רק תאונה שקרתה בשטח המוסד החינוכי, וגרמה לו לנזק גופני. אולם, למעשה פוליסת הביטוח של התלמיד, מכסה גם תאונות שקרו לתלמיד מחוץ למסגרת הלימודים. על פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, משלמים לרשות המקומית ביחד עם שכר הלימוד, כך שהתשלום על הפוליסה, נגבה מהורי התלמיד באופן אוטומטי.

מה משך התקופה של פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים?
הפוליסה מכסה כל תאונה שקרתה לתלמיד, הן בשטח המוסד החינוכי, והן תאונות שארעו לתלמיד בשעות אחר הצהריים, או הלילה. פוליסת הביטוח, תקיפה עד 3 שנים אחרי שהתלמיד מגיע לגיל 18, ואז חלה על התלמיד

מה מטרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים?
מטרת הפוליסה, היא להגן על התלמידים, ובמיוחד על התלמידים מהשכבות החלשות. לפעמים, תאונה אחת קטנה, עלולה לגרום לתלמיד נזק ארוך טווח, ולפעמים אף לאחוזי נכות. לא תמיד, יהיה מי שאפשר לתבוע על התאונה, ולא לכל משפחה יש יכולת להליך משפטי של תביעה. הוצאות על תאונה, יכולות להגיע לסכום של אלפי שקלים, ואף יותר. לכן, חשוב מאוד, שיהיה לכל תלמיד פוליסה של ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

מה כוללת פוליסת תאונות אישיות תלמידים?
הפוליסה כוללת תאונות כמו: נפילות, פציעות עקב אלימות, טביעה, וכו'. הפוליסה לא כוללת תאונות דרכים, פיגוע טרור, מחלה, וכו'. ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, כולל גם מתן פיצוי על מקרים בהם ההורים נפצעו במהלך פעילות של בית הספר. אין זה משנה אם ההורים ליוו את התלמידים בטיול מחוץ לבית הספר, או פעילות בתוך כותלי בית הספר.
ניתן לקבל החזר במסגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, כאשר יש אחוזי נכות כתוצאה מהפגיעה, גם אם הנכות היא נכות זמנית. ניתן לבקש החזר על אשפוז בבית חולים.

הליך בקשת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים:
לכל תלמיד שהוריו משלמים לרשות המקומית, או שכר לימוד לבית הספר, יש פוליסת ביטוח. החוק מחייב גם מוסדות פרטיים לתת לכל תלמיד פוליסת ביטוח. על הורי התלמיד להגיש בקשה לקבלת החזר מהביטוח, ולהציג מסמכים מתאימים.


עורך הדין איתן פלג, מתמחה בהליך הגשת בקשה לקבלת דמי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, וילווה אתכם בכל שלבי הגשת הבקשה, עד לקבלת הכסף.


מוזמנים לקרוא בנוסף:
רשלנות באבחון טרשת

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים