תביעות ייצוגיות

אנו שומעים על תביעות ייצוגיות לא מעט לאחרונה, ובעיקר בהקשר של הבנקים השונים במדינה. תביעות אלו הן סוג מיוחד מאד של תביעות. שלא כמו תביעות רגילות, שאותן אנו מכירים, את התביעות הייצוגיות יכולים להגיש יחידים בשמם של רבים. לכן הן מכונות כפי שהן – ייצוגיות. תביעות אלו כוללות מספר תביעות קטנות הפונות אל אותו הגוף (הגוף הנתבע, הגוף הפוגע) ומאוחדות לכדי תביעה אחת גדולה המוגשת בבית המשפט בעזרתם של עורכי דין תביעות ייצוגיות, כמו אלה המוצעים לכם במשרדו של עורך דין איתן פלג.

מתי מגישים תביעות ייצוגיות?

הגשת תביעות ייצוגיות בעזרתו של עורך דין לתביעות ייצוגיות אפשרית במקרים מסוימים. כלומר, כדי להגיש אותן יש לעמוד במספר תנאים. ראשית, יש להוכיח כי קיים נזק, כלומר, שישנה פגיעה ממשית המצדיקה הגשת תביעה. את התביעה הייצוגית יכול להגיש אך ורק מי שנפגע באופן ממשי ולעשות זאת בשמם של נפגעים אחרים. תנאי נוסף להגשת תביעות ייצוגיות הוא הקביעה האם אכן יש סיכוי לזכות בתביעה. כשמגיעים לבית המשפט ומציגים בפניו בעזרתם של עורכי דין תביעות ייצוגיות את התביעה עצמה, לפני שמתקבלת החלטה, בודק בית המשפט האם ישנו סיכוי שתביעה זו אכן תתקבל ותגיע לדיון. כל זאת כדי למנוע תביעות סרק ונזקים מיותרים. תנאי נוסף להגשת תביעות מסוג כזה הוא עניין המכנה המשותף. על התובע הפונה לבית המשפט להוכיח כי ישנו מכנה משותף לכל הנפגעים המגישים את התביעה המצדיקים הגשת של תביעה ייצוגית. בבואו של בית המשפט לדון בתביעה שהוגשה, בוחן בית המשפט שני דברים: האם התובע אכן פעל בתום לב והאם עורך דין לתביעות ייצוגיות, המייצג את התובעים, אכן מסוגל להתמודד עם התביעה עצמה, שכידוע איננה פשוטה.

בחירה של עורך דין מתאים

כדי להגיש תביעות ייצוגיות יש לפנות לעורך דין תביעות ייצוגיות המסוגל לקחת על עצמו תביעות מסוג כזה ולשאת אותן על כתפיו בהצלחה. עליו להיות מקצועי ומנוסה מאד ולהצליח להציג לבית המשפט, בשלב מקדים, את התביעה עצמה ואת הצורך שבה. שלב זה הינו קריטי מאד והוא זה הקובע האם בית המשפט אכן יתייחס לתביעה זו כתביעה ייצוגית וידון בה כנדרש. 

דילוג לתוכן