חיבור נכויות של נפגע עבודה

מאת: משרד עו"ד איתן פלג
09/03/2021
חיבור נכויות של נפגע עבודה בביטוח לאומי –
איך ניתן להפוך ״קש״ ל״זהב״? או איך להפוך מענקים חד פעמיים לקצבאות חודשיות ?
נפגע עבודה שנכותו היציבה הוערכה ב20% ויותר ע"י הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי יזכה בקצבה חודשית קבועה.
לעומת זאת, נפגע עבודה אשר נכותו היציבה הוערכה ע"י הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי ב 9% עד 19% ייאלץ להסתפק מענק חד פעמי בלבד.
במצב דברים שכזה – אדם שנפגע במספר תאונות בעבודה, ואשר הנכות בגין כל אחת מהן הוערכה ב9% עד 19%, עלול להיקלע למצוקה כלכלית של ממש. ברור כי במקרים שכאלה – אם תיגרם לנפגע ירידה של ממש בהכנסות כתוצאה משילוב הנכויות – לא יהיה במענקים החד פעמיים אשר ישולמו לאותו נפגע כדי להוות תחליף ראוי להכנסתו אשר נפגעה.
מה עושים?
במקרים אלה – במידה וההכנסה נפגעה ב50% או יותר, ניתן להגיש בקשה לחיבור נכויות. במידה ואכן יחוברו הנכויות, יזכה נפגע העבודה בקצבה חודשית קבועה אשר עשויה להוות תחליף ראוי להכנסה אותה איבד בשל שילוב נכויותיו.
באחד המקרים שנביא כאן לדוגמא ייצג משרדנו נפגע עבודה אשר נפגע בשלוש פגיעות בעבודה, על הראשונה הוכר ב19% נכות, על השניה והשלישית הוכר ב 10% נכות.
כאמור – בגין כל אחת מהפגיעות שולם לנפגע מענק חד פעמי.
משרדנו ניהל משרדי מאבק משפטי מול המוסד לביטוח לאומי בדרישה לחבר את הנכויות אשר הוכרו, ובסיומו (לאחר ניהול ערעורים מול הוועדות ובביה"ד האזורי לעבודה בחיפה) – אושרה דרישתנו, הנכויות חוברו ואוחדו – מה שהביא להערכה מחודשת של נכותו של הנפגע – אשר סוכמה לכדי נכות יציבה של 52 אחוז.
נכות זו תקנה לנפגע קצבה חודשית קבועה וראויה של כ40% מההכנסה ברוטו אשר היתה לו טרם הירידה בהכנסותיו.
תוצאה זו תאפשר לנפגע להתמודד באופן ראוי ואמיתי עם הירידה אשר נגרמה בהכנסותיו בשל צירוף פגיעותיו בעבודה.
ההחלטה הסופית של הוועדה הרפואית לעררים, אשר העניקה לנפגע את מלוא זכויותיו במסגרת בקשתנו לחיבור נכויות רצופה, לצורך המחשה בלבד.

 

 

 

 

אין תיאור זמין לתמונה.

דילוג לתוכן